Legeplads Vest

Legeplads Vest ligger midt i mellem sommerhusene i Vest området.

Legeplads Øst      3