Øst området

Øst området har følgende faciliteter:
   18 sommerhus matrikler
   Et stort grønt areal med:
      1 bålsted
      1 legeplads
      1 fodboldbane

I tilknytning til det grønne areal findes:
   1 trappe ned til stranden

Nede ved stranden tæt på trappen findes:
   1 badebro

Alle faciliteter er til fælles benyttelse af Øst og Vest området

I medlemsliste øst ses hvor bor hvem ?  

Se Vest området med forskellige sommerhuse

Se hele området med både Øst og Vest området

Se her er vi hvor hele området ses på Google maps

SolskræntenØst