Græsslåning

 Græsslåning af ubebyggede matrikler i Vest området

   1. halvårs græsslåning skal foretages i perioden mellem 1. maj og 1. juni.

   2. halvårs græsslåning skal foretages i perioden mellem 1. august og 1. september.

 

Hvis ejeren af en ubebygget matrikkel ikke har sørget for, at græsset er blevet slået indenfor det afsatte tidsrum,
vil bestyrelsen iværksætte en græsslåning, hvor ejeren opkræves kostprisen for græsslåningen - dog mindst kr. 750,-

Bestyrelsen har tidligere brugt: 

    SydAls Maskinstation
GræsslåningGrå    v/  Knud Hansen
         Lysabildgade 90
         6470 Sydals
    )  74 40 46 59
    )  24 25 40 80
    * knud.hansen@lysabild.dk
    T  www.sydalsmaskinstation.dk

Se tomme matrikler i Vest området