Ordensregler Vest

.

Ordensreglement

for

Grundejerforeningen Solskrænten Vest

 

   Når nedenstående, enkle ordensregler følges bliver dit ophold i ”Solskrænten Vest” til størst mulig glæde for dig og dine naboer.

 

 • Vær hensynsfuld over for dine naboer
  • Undgå brugen af store musikanlæg
  • Respekter dine naboers nattero efter kl. 23.00
  • Lad være med, at spille høj musik udendørs eller indendørs for åbne døre og vinduer
  • Sørg altid for, at der er ryddeligt og pænt rundt om fritidshuset

 

 • Deponer al affald i renovations-husene, sorteret som foreskrevet

 

 • Der må ikke opstilles telte, campingvogne, mobilhomes eller lignende til overnatnings-faciliteter i fritidshusområdet

 

 • Der må ikke opstilles motorbåde, sejlskibe eller andet tungt materiel på sommerhusgrundene

 

 • Hunde bør føres i snor og husk, at rydde op efter hunden !

 

 • Henstillinger og anvisninger fra evt. vagtmandskab vedrørende ordensreglement skal straks efterkommes